Bascole

Bascole geeft jou als leidinggevende overzicht waarmee je in staat bent de resultaten te bereiken waarvoor je organisatie is opgesteld. Dat ziet er voor een dienstverlenende organisatie of een overheid anders uit dan voor een industriële onderneming.

Wij bieden de mogelijkheid om capaciteit, ervaring, kennis en kunde in te zetten van Bascollers. Ze stellen andere vragen, voegen toe wat ontbreekt, zoeken uit of de vraagstelling realistisch is, of een paradigmatische verandering aan de orde is en zo ja, wat erbij komt kijken en hoe je dat realiseert.

Bel of mail voor een afspraak:

Bascoller nodig?

Hoe vind je mensen met leidinggevende competenties en ‘social skills’ die niet alleen passen bij wat jij zoekt maar ook bij wat nodig is voor je organisatie?

Wij gaan uit van het Sezen-referentiestelsel. Wij voegen zo een manier van kijken toe die het mogelijk maakt geschikte mensen te vinden voor de opgaven waar ze voor komen te staan. We beschrijven daarmee de eisen voor de plek waar iemand zal worden ingezet en ondersteunen bij werving. We selecteren mensen op oriëntatie, competentie en ervaring die bij de voorziene positie in je organisatie past.

De mensen die wij inzetten hebben ervariPostng met:

  • Het delen van inzichten met opdrachtgevers over de omgeving waarin mogelijke kandidaten terecht zullen komen;
  • Het opstellen van profielschetsen en erbij aansluitende wervingsteksten;
  • Het inrichten van selectieprocessen en selectie van bestuurders, toezichthouders, directie en hogere leidinggevenden;
  • Begeleiding van HRM/P&O medewerkers om dat vorm te geven.

De resultaten waar een organisatie voor is opgesteld zijn leidend bij de keuze voor systeem- of contextgedreven organiseren. In deze tijd zijn praktisch alle organisaties systeemgedreven ingericht geraakt terwijl voor dienstverlening een contextgedreven vorm vrijwel altijd passender is.

Systeem- en contextgedrevenheid vragen om totaal verschillende definities van de situatie. Dat stelt specifieke eisen aan bestuur en leiding. Wie een organisatie heeft die systeemgedreven is ingericht terwijl een contextgedreven vorm het meest passend is, staat voor een fundamentele overgang. Die overgang kan niet ineens, is complex, heeft een evolutionair karakter en kan niet als een maakbaarheidsprogramma worden ingericht.

De Bascollers die wij inzetten beschikken over de expertise om programma’s voor organisaties of onderdelen ervan in te richten en de leiding van de organisatie er doeltreffend bij te begeleiden.

In een gezin, het onderwijs, de zorg, bij de politie, kortom waar wisselwerking tussen mensen en omgevingen kenmerkend is, zie je dat gebruik van technologie daar vaak niet bij aansluit. Het is soms zover doorgeschoten dat mensen aan dezelfde tafel via hun mobieltje met elkaar communiceren.

Daar waar wisselwerking van mensen met anderen en hun omgeving in het hart zit van iemands werk, dienen systemen zo te zijn ingericht dat ze medewerkers helpen klanten beter te bedienen. Ze vergroten dan expertise en verrijken de kennis en kunde van de medewerker.

Tegelijkertijd maakt moderne informatie- en communicatietechnologie het steeds meer mogelijk dat mensen hun eigen gegevens veilig kunnen beheren zonder tussenkomst van een organisatie. Als dat in de architectuur van die systemen grondslag is, wordt privacy op een natuurlijke manier ingebouwd en gegarandeerd.

Veel leidinggevenden maken mee dat wat tot voor kort nog goed werkte nu problematisch is en onzekerheid geeft. Ook het gebruik van procedures, regels en protocollen werkt steeds vaker anders uit dan gedacht. Zo kan de eis dat een vraag binnen 4 weken moet zijn beantwoord ertoe leiden dat medewerkers denken aan de tijd die ze nog hebben en niet aan de urgentie die een vraag of probleem voor een klant heeft.

Wij krijgen dan de vraag of wij weten wat er aan de hand is. Dat kunnen we natuurlijk pas constateren als we hebben meegelopen. Dan blijkt bijna altijd dat de manier van werken en organiseren niet meer past bij wat nu verlangd wordt en al mogelijk is. De Bascollers die wij daarvoor inzetten laten zien wat aan de huidige werkwijze schort, wat dient te veranderen en wat daarvoor nodig is.

Bascoller worden?

Wie Bascoller wil worden dient zich het Sezen-referentiestelsel eigen te maken.

We gaan met je na wat voor jou nodig is, gegeven je ervaring en expertise. De ervaring leert dat een programma bij Sezen Academy onvermijdelijk is.

Expertise van Bascollers

Bascole werkt samen met Stichting Sezen en Sezen Academy. De mensen die wij inzetten hebben een drijfveer om mensen en organisaties vooruit te helpen naar moderne, passende oplossingen, die aansluiten bij het DNA van de organisatie. Ze zijn geselecteerd op een brede oriëntatie en getraind in het waarnemen van wat mensen ervaren en hoe die tot oordelen en acties komen. Ze kunnen hun waarnemingen en oordeel in praktische vormen overbrengen en kunnen mensen begeleiden bij het opdoen van nieuwe ervaringen. Inzet van hen wordt bepaald in overleg met de leiding van de organisatie die om hun expertise vraagt.

Volg ons via:

Muntstraat 25
3961 AJ Wijk bij Duurstede

Bascole geeft jou als leidinggevende overzicht waarmee je in staat bent de resultaten te bereiken waarvoor je organisatie is opgesteld. Dat ziet er voor een dienstverlenende organisatie of een overheid anders uit dan voor een industriële onderneming.

Wij bieden de mogelijkheid om capaciteit, ervaring, kennis en kunde in te zetten van Bascollers. Ze stellen andere vragen, voegen toe wat ontbreekt, zoeken uit of de vraagstelling realistisch is, of een paradigmatische verandering aan de orde is en zo ja, wat erbij komt kijken en hoe je dat realiseert.

Bascoller nodig?

Vinden van de 'juiste' mensen

Hoe vind je mensen met leidinggevende competenties en ‘social skills’ die niet alleen passen bij wat jij zoekt maar ook bij wat nodig is voor je organisatie?

Wij gaan uit van het Sezen-referentiestelsel. Wij voegen zo een manier van kijken toe die het mogelijk maakt geschikte mensen te vinden voor de opgaven waar ze voor komen te staan. We beschrijven daarmee de eisen voor de plek waar iemand zal worden ingezet en ondersteunen bij werving. We selecteren mensen op oriëntatie, competentie en ervaring die bij de voorziene positie in je organisatie past.

De mensen die wij inzetten hebben ervaring met:

  • Het delen van inzichten met opdrachtgevers over de omgeving waarin mogelijke kandidaten terecht zullen komen;
  • Het opstellen van profielschetsen en erbij aansluitende wervingsteksten;
  • Het inrichten van selectieprocessen en selectie van bestuurders, toezichthouders, directie en hogere leidinggevenden;
  • Begeleiding van HRM/P&O medewerkers om dat vorm te geven.
Van systeem- naar contextgedrevenheid

De resultaten waar een organisatie voor is opgesteld zijn leidend bij de keuze voor systeem- of contextgedreven organiseren. In deze tijd zijn praktisch alle organisaties systeemgedreven ingericht geraakt terwijl voor dienstverlening een contextgedreven vorm vrijwel altijd passender is.

Systeem- en contextgedrevenheid vragen om totaal verschillende definities van de situatie. Dat stelt specifieke eisen aan bestuur en leiding. Wie een organisatie heeft die systeemgedreven is ingericht terwijl een contextgedreven vorm het meest passend is, staat voor een fundamentele overgang. Die overgang kan niet ineens, is complex, heeft een evolutionair karakter en kan niet als een maakbaarheidsprogramma worden ingericht.

De Bascollers die wij inzetten beschikken over de expertise om programma’s voor organisaties of onderdelen ervan in te richten en de leiding van de organisatie er doeltreffend bij te begeleiden.

Grenzen en mogelijkheden van technologie

In een gezin, het onderwijs, de zorg, bij de politie, kortom waar wisselwerking tussen mensen en omgevingen kenmerkend is, zie je dat gebruik van technologie daar vaak niet bij aansluit. Het is soms zover doorgeschoten dat mensen aan dezelfde tafel via hun mobieltje met elkaar communiceren.

Daar waar wisselwerking van mensen met anderen en hun omgeving in het hart zit van iemands werk, dienen systemen zo te zijn ingericht dat ze medewerkers helpen klanten beter te bedienen. Ze vergroten dan expertise en verrijken de kennis en kunde van de medewerker.

Tegelijkertijd maakt moderne informatie- en communicatietechnologie het steeds meer mogelijk dat mensen hun eigen gegevens veilig kunnen beheren zonder tussenkomst van een organisatie. Als dat in de architectuur van die systemen grondslag is, wordt privacy op een natuurlijke manier ingebouwd en gegarandeerd.

Onderzoek en advies
Veel leidinggevenden maken mee dat wat tot voor kort nog goed werkte nu problematisch is en onzekerheid geeft. Ook het gebruik van procedures, regels en protocollen werkt steeds vaker anders uit dan gedacht. Zo kan de eis dat een vraag binnen 4 weken moet zijn beantwoord ertoe leiden dat medewerkers denken aan de tijd die ze nog hebben en niet aan de urgentie die een vraag of probleem voor een klant heeft.

Wij krijgen dan de vraag of wij weten wat er aan de hand is. Dat kunnen we natuurlijk pas constateren als we hebben meegelopen. Dan blijkt bijna altijd dat de manier van werken en organiseren niet meer past bij wat nu verlangd wordt en al mogelijk is. De Bascollers die wij daarvoor inzetten laten zien wat aan de huidige werkwijze schort, wat dient te veranderen en wat daarvoor nodig is.

Bascoller worden?

Wie Bascoller wil worden dient zich het Sezen-referentiestelsel eigen te maken.

We gaan met je na wat voor jou nodig is, gegeven je ervaring en expertise. De ervaring leert dat een programma bij Sezen Academy onvermijdelijk is.

Expertise van Bascollers

Bascole werkt samen met Stichting Sezen en Sezen Academy. De mensen die wij inzetten hebben een drijfveer om mensen en organisaties vooruit te helpen naar moderne, passende oplossingen, die aansluiten bij het DNA van de organisatie. Ze zijn geselecteerd op een brede oriëntatie en getraind in het waarnemen van wat mensen ervaren en hoe die tot oordelen en acties komen. Ze kunnen hun waarnemingen en oordeel in praktische vormen overbrengen en kunnen mensen begeleiden bij het opdoen van nieuwe ervaringen. Inzet van hen wordt bepaald in overleg met de leiding van de organisatie die om hun expertise vraagt.

Volg ons via:

Muntstraat 25
3961 AJ Wijk bij Duurstede