Buiten is de realiteit leidend

Onderzoeksrapport

In de periode 2020-2022 is bij drie basisteams een onderzoek uitgevoerd naar de werkwijze van buurtgebonden politiezorg binnen de Nationale Politie. Het richt zich op contextgedreven werken, de resultaten, kracht en kwetsbaarheid ervan en de mogelijkheden voor de Nationale Politie bij gebiedsgebonden politiewerk (GGP). De essentie van contextgedrevenheid is dat je uitgaat van degene(n) die je wilt helpen in hun context. Het is een heel andere vorm dan systeemgedrevenheid waarbij je uitgaat van eigen doelen, plannen en producten. De kenmerken van zowel context- als systeemgedreven werken, sturen en organisatie-inrichting zijn als referentie bij dit onderzoek gebruikt.

“De titel van het rapport ‘Buiten is de realiteit leidend’ is tegelijkertijd een aanbeveling. Bij het onderzoek (…) viel op dat de Nationale Politie zo is ingericht dat informatie die uit systemen komt leidend is. (…) niet de realiteit bij buurtgebonden politie is leidend maar wat er via nationaal ingerichte systemen als uit te voeren opdracht of doel wordt afgegeven. (…) En over alle uitvoering dient te worden gerapporteerd, terwijl het voor dienders volstrekt duidelijk is dat nogal wat van die rapportage irrelevant is. (…) Zo’n systeemgedreven inrichting leent zich voor activiteiten (…) waar de context er niet toe doet. (…) helemaal niet bij buurtgebonden politiezorg waar de specificiteit van elke buurt in elke plaats van grote invloed is op wat om Waakzaamheid en Dienstbaarheid vraagt. Dan zit een overmaat van systemen in de weg, wordt de vloed berichten een stroom interventies die de bekwaamheid en motivatie van dienders ondermijnt. (…) En over die bekwaamheid kunnen we kort zijn: die is te vertrouwen.”

De teamchefs geven aan dat “het niet alleen ons als teamchefs helpt, maar ook het team, de Eenheid, en vooral de bewoners in onze wijken.”

Je kunt het rapport downloaden in de mediatheek van de Politieacademie.

Barbara van Caem schreef in het Tijdschrift voor de Politie een recensie. Lees deze hier op pagina 22 van het eerste nummer uit 2023.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via 0343 595800 of e-mail.