Een ongebruikelijke keuze

Het ontdekpad – deel 1

Een verhaal over een gemeente die het soms anders doet

Verantwoording van een andere werkwijze

Hoe zit het met de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het licht van participatie? Burgers zijn geen loonwerkers die je kunt inschakelen. Als je wilt dat inwoners en ondernemers in beweging komen zul je ruimte moeten laten en stoppen met het automatisch willen overnemen van verantwoordelijkheid. Dat kan, maar wanneer en wat levert het op? Wat is er voor nodig om het passend te doen en ook tegen lagere kosten?

Een samenvatting van beide artikelen werd op 27 maart 2014 geplaatst op de website van Binnenlands Bestuur.

Heeft u vragen over deze artikelen of wilt u ze digitaal ontvangen, dan kunt u een mail sturen of bellen met 0343 595800.

Het ontdekpad – deel 1

Een verhaal over een gemeente die het soms anders doet

Het ontdekpad – deel 2

De financiële kant & legitimiteit naar inwoners