Effectief helpen

Het resultaat telt en de opbrengst ging mee.

Het hele team thuisbegeleiding en 24-uurs zorg wil meer voor cliënten kunnen betekenen en echt helpen. Iedereen heeft last van wat er allemaal niet kan en mag. Ze zijn onder begeleiding met contextgedreven werken en organiseren aan de slag gegaan. Elk pauzemoment wordt aangegrepen om het over helpen van cliënten in hun context te hebben.

Een half jaar na het begin van het incompany traject is het aantal cliënten meer dan verdubbeld en begint de energie van het team aanstekelijk te werken. Er zijn mooie resultaten bereikt. In moeilijke situaties kwamen doorbraken en er zijn cliënten die zelfstandig verder kunnen. De resultaten zijn extreem beter vergeleken met het verleden en met andere teams in de organisatie.

De gemeente vraagt inmiddels meer inzet en biedt steeds zwaardere gevallen aan. Ze toetsen minder op wat precies wordt gedaan, ze weten dat ze erop kunnen vertrouwen dat het gehoopte resultaat komt. Binnen het team heeft iedereen zijn rol. Ze besteden samen veel aandacht aan de selectie van nieuwe mensen in het team. Er zijn systemen en regels afgeschaft of anders met elkaar verbonden. Het zelfvertrouwen is enorm gegroeid. Hoe je met een cliënt verder gaat en tot oplossingen komt als er zich nieuwe problemen en vragen voordoen, wordt met collega’s overlegd. Het team wil de leidinggevende ‘omarmen’ met wie ze dit traject zijn begonnen. Die begrijpt wat nodig is om contextgedreven te kunnen werken. Het ziekteverzuim is – tot een voorheen als onbereikbaar laag geacht niveau – gedaald.