Het roer is om

Het perspectief van contextgedreven werken- en organiseren

Op 1 januari 2015 is het roer om gegaan. De welzijnsorganisatie kon niet verder op de oude voet. De gelaagdheid in de organisatie had geleid tot naar binnen gekeerdheid in plaats van het helpen van mensen in de lokale samenleving. Op de circa 45 medewerkers bleven er als gevolg van de nieuwe werkwijze qua leidinggevend kader nog één directeur-bestuurder en één manager over. Overlegstructuren, procedures, protocollen, plannen van aanpak, projectplannen, tussenrapportages, kortom van alles wat niet direct helpend was voor buiten (en voor medewerkers om buiten te helpen), werd afscheid genomen. De dure en tijdsintensieve HKZ certificering werd gestopt, administratie ging zover mogelijk terug naar registreren wat nodig is. Alle mensen gingen de wijken in, ook de manager en de directeur-bestuurder. Voor een aantal staffunties bleek het werk in korte tijd verdampt te zijn.

Al snel kon het dure kantoorpand worden opgezegd. De nieuwe koers bracht opluchting en veel werk werd niet gemist. De OR stopte ermee, het secretariaat werd opgeheven, evenals de functies van adjunct-directeur, beleidsmedewerker en facilitair manager. Een team dat bezig was met werkzaamheden waar niemand om vroeg werd opgeheven. Het resulteerde in een enorme toename in effectiviteit en kwaliteit van hulp voor buiten met als bijvangst een forse structurele kostenbesparing.

Door de jaren heen was er intensief contact met de gemeente over deze mens- en contextgedreven werkwijze en de resultaten ervan. De gemeente herkent de effectiviteit en de kwaliteit van deze werkwijze voor de inwoners van hun stad. Ze zien dat mensen echt geholpen worden. Het leidt tot steeds meer vragen richting de welzijnsmedewerkers om complexere kwesties op te pakken en na een paar jaar is ook het sociaal maatschappelijk werk over gekomen. Opnieuw een fase waarbij het roer om ging voor de mensen die er bij kwamen.

Nu, na een aantal jaar mens- en contextgedreven werken gonst de kwaliteit en de effectiviteit ervan door de lokale samenleving. Er is een veranderde houding ontstaan van partijen die over de vloer komen bij dezelfde klanten, in het ziekenhuis, bij huisartsen, bij de gemeente en zelfs buiten de gemeentegrenzen. De nieuwsgierigheid over hoe er gewerkt wordt neemt toe. De inzichten van medewerkers en hun expertise worden serieus genomen door andere (hoger opgeleide) professionals.

En het blijft gaan. Er zijn inmiddels zo’n 55 professionele en apart opgeleide mensen die op deze manier kunnen en willen blijven werken. Het heeft geleid tot andere sturing en leiding dan voor de omslag. Er staan nieuwe uitdagingen voor de deur. Het roer is definitief om en is overgegaan in koers houden en alles wat daar bij komt kijken.