Mogelijk maken

Hoe je als gemeente een milieucomponent toevoegt aan onderwijs.

“Een basisschool kwam bij onze gemeente met het verzoek een ontdekpad te mogen aanleggen in het bos. Mijn collega’s en ik waren gelijk enthousiast. Collega’s van het Technisch Bureau waren dat niet, zagen beren op de weg: ‘straks gaan alle scholen op eigen initiatief in de bossen aan het werk, het kost vast veel geld, en ons beheer(s)systeem kunnen we naar de lommerd brengen’.

We hebben groen licht gegeven. Het beheer(s)systeem van het Technisch Bureau is nooit bedoeld geweest om tot op het niveau van bospaden voorschriften af te geven. Hun argumenten waren gebaseerd op contextgericht werken. Wij gingen uit van de school, zagen dat ze aan de context van hun onderwijs een milieucomponent konden toevoegen. Dat is contextgedreven werken. Het besluit was snel genomen, we hebben er nauwelijks over gediscussieerd.

En het resultaat mag er zijn. De school heeft het plan gemaakt en alles is met behulp van de kinderen en ouders uitgevoerd. Wij hebben alleen de houtsnippers voor het pad geleverd en een mobiele kraan heeft een paar uur gewerkt om een sloot op twee plekken breder te maken. De school heeft er een regionale onderwijsprijs voor gekregen, en is nog in de race voor een landelijke onderwijsprijs.” 

De effectiviteit is zichtbaar voor alle betrokkenen en is ook financieel goed te verantwoorden. In een figuurtje zijn de contextgedreven inspanningen en acties zichtbaar gemaakt die in deze casus vanuit de gemeente gedaan zijn. Elk piekje staat voor een inspanning, actie of interventie door mensen van de gemeente waar kosten mee gemoeid zijn.

Als voor een contextgerichte manier van werken zou zijn gekozen zou dit figuur er ongeveer uit gaan zien als hieronder is weergegeven. Het geeft een inschatting weer van overleggen, plannen, nalopen van wet- en regelgeving, kostenramingen, aanbestedingsprocedures en allerlei zaken die zich afspelen binnen de gemeentelijke organisatie. Pas aan het eind komt het tot de uitvoering zoals ook hierboven is weergegeven. Ook hier staat elk piekje voor een actie, inspanning of interventie door mensen van de gemeente waar kosten mee gemoeid zijn.