Passend werken en organiseren in gemeenten

Boek

Gemeenten hebben een brede verzameling aan activiteiten en verantwoordelijkheden. Van volledig uitgaan van lokale- en specifieke leefomstandigheden – waarbij inwoners ondersteund worden bij wat ze zelf niet voor elkaar krijgen – tot uitvoering van landelijke wet- en regelgeving en alles daartussen. Het nodigt uit tot ‘differentiatie naar de aard van activiteiten’, tot passend werken en organiseren.

Als je een passende werkvorm voor iedere activiteit weet te vinden vraagt dat ook om aanpassingen van de inrichting en aansturing. Dan kom je uit bij passend organiseren. Het betekent gegarandeerde verbetering van kwaliteit, waarbij opbrengsten en besparingen ontstaan.

Dit boek is een naslagwerk voor de mens-en-contextgedreven vorm van werken. De grondslag eronder staat in Realiteit en werkelijkheid. Deze vorm van werken verdwijnt als je doelen stelt waarbij alle betekenis in geld uitgedrukt wordt. Hoe krijg je die vorm weer terug en wat is je rol als gemeente daarbij? Wat betekent dit voor de selectie van mensen en de omgang met inwoners en andere organisaties en instellingen? Wat betekent dit voor processen binnen de gemeentelijke organisatie? En wat voor besluitvorming, communicatie en uitvoering, zowel politiek als bestuurlijk als ambtelijk? Hoe kun je de systemen die er zijn daarbij helpend gebruiken?