Waakzaam en dienstbaar

Hoe werkt politiewerk?

“De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven”. Anders gezegd: de politie pakt wettelijk ongepast en ongewenst gedrag aan en biedt hulp waar dat nodig is. De organisatie van deze taken is de afgelopen jaren zichtbaar anders ingevuld. De houding van burgers en de rol van lokale overheden en dienstverlenende organisaties is veranderd én er zijn allerlei organisatieontwikkelingen en professionaliseringsslagen geweest waarin ook de politie is meegegaan.

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor de Politie, jg. 71/nr. 4/09.

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u het digitaal ontvangen, dan kunt u een mail sturen of bellen met 0343 595800.