Het vraagt een heel dorp om een kind op te voeden

Onderzoeksrapport

Bij Bureau Jeugdzorg Groningen is onderzoek gedaan naar de inrichting en werkwijze. De conclusie is dat veelal systeemgedreven gewerkt wordt, waar mens-en-contextgedreven werken veel passender en prettiger voor betrokkenen is. Het zou veel betere resultaten opleveren als die overgang in de organisatie gemaakt wordt.

Zo’n overgang is een transformatie. Die past niet alleen bij de maatschappelijke tijdgeest, hij sluit ook zeer goed aan bij jeugdzorg. Verwacht mag worden dat een dergelijke transformatie bij Jeugdzorg leidt tot grote effectiviteitsverbeteringen, verhoging van kwaliteit van leven en werken, en ook allerlei (financiële) opbrengsten met zich meebrengt die niet alleen bij Jeugdzorg, maar vooral ook bij andere betrokken partijen zoals gemeenten, politie en GGZ neerslaan.

De overgang op mens-en-contextgedreven werken waar dat passend is ontstaat niet via een voordracht, het lezen van een boek of het volgen van colleges of protocollen. Het transformatieproces verloopt via ervaringsleren en evolutie van medewerkers, bestuur en management. Het is een volstrekt ander proces dan reorganiseren. Selectie op voldoende externe oriëntatie van medewerkers en leidinggevenden is wezenlijk. Niet iedere professional kan mens-en-contextgedreven werken, niet elke leidinggevende kan die vorm van werken mogelijk maken.

Een uitwerking van een voorstel van decentralisatie jeugdzorg en vraagstellingen rondom transformeren en decentraliseren zijn opgenomen in het rapport ‘In de gemeente gebeurt het!’. De grondslag onder mens-en-contextgedreven werken is in het boek Realiteit en werkelijkheid te vinden.