In de gemeente gebeurt het!

Boek

Het boekje ‘In de gemeente gebeurt het!‘ is geschreven in de periode van de decentralisatie van taken van de rijksoverheid en de provincies naar gemeenten. Het is tot stand gekomen door aan tientallen gemeentebestuurders de vraag voor te leggen hoe hun gemeente omgaat met de decentralisatie van taken van de rijksoverheid en de provincies naar gemeenten. We reiken een praktische ordening aan voor de grote diversiteit aan activiteiten die gemeenten op hun bord hebben, met de erbij passende vormen van werken en organiseren. Een passende differentiatie naar verschillende vormen van werken en organiseren is zowel kwalitatief als in effectiviteit uitgedrukt zeer fors.

In het boekje wordt verwezen naar het onderzoeksrapport Het vraagt een heel dorp om een kind op te voeden, over een effectieve lijn voor de decentralisatie van de jeugdzorg. Een uitwerking van de mens-en-contextgedreven vorm van werken heeft geleid tot het boek Passend werken en organiseren in gemeenten.