Omdat de samenleving eraan toe is

Onderzoeksrapport

Bij de Politiekorpsen Limburg-Noord, Twente en Groningen is in 2011 een onderzoek uitgevoerd die heeft geleid tot het rapport ‘Omdat de samenleving eraan toe is; naar een lokaal contextgedreven en regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie’.

“Is de politie helpend? Volgens de Politiewet (Art. 2.2) mogen burgers dat verwachten. Of is de politie meegegaan met de trend die uit onderzoek blijkt, namelijk dat wij minder sociaal met elkaar omgaan. Uit ons onderzoek blijkt dat de individuele politieman of -vrouw nauwelijks in staat is tegen die trend in te gaan. Het heeft gevolgen voor de veiligheidsbeleving van mensen in de samenleving.”

Het rapport is als referentie gebruikt ter beoordeling van het Ontwerpplan Nationale Politie. Lees meer

In de periode 2020-2022 is bij drie basisteams een onderzoek uitgevoerd naar de werkwijze van buurtgebonden politiezorg binnen de Nationale Politie. Lees meer